Home | Contact | Sitemap
 
 
  Home †††† Organisatie †††† Kernactiviteiten †††† Samenwerkingen †††† BFN Nieuws †††† Documenten †††† Training Project Formulering †††† Gender Plus project ††††  
 
     
 

5-3-2018:
 [Lees verder]

 

12-2-2018:
 [Lees verder]

 

1-2-2018:
 [Lees verder]

 
     
     
 

- Draft Code of Conduct Suriname
-
Feasibility Study & Training
-
Eindverslag Sportonderzoek 2009
-
Civil Society & Millenium Development Goals in Suriname
-
Verslag seminar social venture

 
 
     

Organisatie

 

Het Bureau voor de Dienstverlening aan NGOís (Stichting BFN) - is ervaren in de bevordering van gemeenschapsontwikkeling en economische versterking in verschillende gebieden van Suriname. Opgericht op 16 juli 1993 als werkarm van de Vereniging Forum NGOís is het BFN vanaf 2005 een zelfstandige organisatie.

Het BFN voert ontwikkelingsstrategieŽn uit voor capaciteitsversterking en ontwikkeling van basisgemeenschappen en Ėorganisaties. De activiteiten zijn capaciteitstraining en begeleiding in participatieve vaardigheden, projectontwikkeling, economische versterking en fondswerving.
Er is grote aandacht voor de basisprincipes van gemeenschapsontwikkeling, zoals gendergelijkheid en gemeenschapsparticipatie, kansen voor jongeren en verder de planning en uitvoering van interventies geŽnt op baselinestudies en de behoeften en gewenste situatie bij de doelgroepen.

Doelgroep
Tot de directe doelgroepen van het BFN behoren gemeenschappen in het binnenland of district en groepen die in armoede leven in geselecteerde achterstandswijken van de stad die hulp nodig hebben bij de opbouw van hun gemeenschap of wijk.

Missie en visie
Het BFN is een landelijke ontwikkelingsorganisatie gespecialiseerd in resultaatgerichte activiteiten om gemarginaliseerde groepen te helpen hun levensomstandigheden blijvend te verbeteren.
Het BFN onderscheidt zich op dit werkgebied door de autonomie van doelgroepen te respecteren en te versterken, en door zich niet als vertegenwoordiger maar als partner van deze groepen te gedragen. Aan haar missie geeft het BFN uitvoering door gemeeenschappen met grote ontwikkelingsachterstand, voortkomend uit ongelijke behandeling, te helpen organiseren, versterken en begeleiden opdat zij hun basismensenrechten kunnen waarborgen.

Doelstelling
De ondersteuning van initiatieven van bewoners, specifieke groepen (vrouwen, jongeren en minderheidsgroepen) en lokale organisaties bij de ontwikkeling van meer inzicht en vaardigheden in strategieŽn om een beter leef- en woonklimaat voor zichzelf te scheppen en voor toekomstige generaties.

De vergroting van de beleids-beinvloedings- en uitvoeringscapaciteit van gemeenschapsorganisaties en groepen om via onderlinge netwerkstructuren en gemeenschappelijke actieplanning verbetering te brengen in hun bestaansmogelijkheden en leefsituatie.

Type interventies:

  • Economische versterking (vakscholing, microfinanciering, inkomensgenerering);
  • Basisvoorzieningen (drinkwater, scholen, huisvesting, alfabetisatie, etc.);
  • Milieu en welzijn (een schoon en veilig woonmilieu, voedselzekerheid);
 
 

 

 

  © 2010 - 2018 Bureau NGO's. Alle rechten voorbehouden
 
 
 
Hosting and Design by DSTN Suriname