Over ons

Home|Over ons

Bureau voor de Dienstverlening aan NGO’s (Stichting BFN)

Achtergrond

Het Bureau voor de Dienstverlening aan NGO’s (Stg. BFN) is opgericht op 16 juli 1993 als werkarm van de Vereniging Forum NGO’s en is vanaf 2005 een zelfstandige maatschappelijke organisatie

Stg. BFN draagt professioneel bij tot capaciteitsversterking en de economische ontwikkeling van basisgemeenschappen en –organisaties. Dit gebeurt via training, begeleiding, projectontwikkeling en fondswerving voor doelgroepen. Het BFN is een gerespecteerde partner van verschillende maatschappelijke groepen, omdat zij de kernprincipes van duurzame menselijke ontwikkeling onderschrijft en toepast. Vanuit een mensenrechtenperspectief worden de principes van gendergelijkheid, gelijke kansen voor jongeren en inclusieve strategieën toegepast in de organisatie én bij de planning en uitvoering van alle interventies.

De directe doelgroep van Stg. BFN zijn gemeenschappen in het binnenland of districten en groepen die in een achtergestelde situatie leven in de stad die hulp nodig hebben bij de opbouw van hun gemeenschap of wijk.

De indirecte doelgroep van Stg. BFN zijn de locale overheid, om die te ondersteunen bij beleidsformulering m.b.t. armoedebestrijding en gemeenschapsontwikkeling, en internationale organisaties (donoren) die middels financiering van projecten / programma’s een bijdrage willen leveren aan de Sustainable Development Goals (SDG’s).

Visie en Missie

Visie:
De Stg. BFN is een toonaangevende organisatie die helpt om mensenrechtenvraagstukken van kwetsbare groepen duurzaam op te lossen.

Missie:
BFN’s missie is om gemeenschappen en groepen met een ontwikkelingsachterstand te helpen organiseren, economisch te versterken en te begeleiden, opdat zij hun basismensenrechten kunnen waarborgen.
Wij geven invulling aan onze missie door:

 1. het bevorderen van sociale gelijkheid en economische groei:
  – Door vergroting van de kennis en vaardigheden van doelgroepen in strategieën voor planning, beleidsbeïnvloeding en de uitvoering van gemeenschappelijke acties die de kwaliteit van hun leven kunnen verhogen;
  – Door ondersteuning van hun geplande initiatieven voor het scheppen van betere leefomstandigheden met fondswerving, professionele diensten en coaching;
  – Vanuit een mensenrechtenperspectief de principes van inclusiviteit toe te passen bij de planning en uitvoering van alle interventies, zoals bij gendergelijkheid, gelijke kansen voor jongeren en participatieve strategieën;
  – Door assistentie te verlenen bij het toegankelijk maken van vakscholing, microfinanciering en inkomensgenererende activiteiten;
 2. het realiseren van basisvoorzieningen z.a. drinkwater en sanitatie;
 3. aandacht te besteden aan milieu- en gezondheidsvraagstukken z.a. een schoon en veilig woon- en leefmilieu, voedselzekerheid, landerosie.

Kernactiviteiten
– Baseline surveys en feasibility studies.
– Training in bestuurs- en organisatiemanagement van NGO’s, gendergelijkheid, projectmanagement, projectadministratie en financieel beheer, ondernemerschapstraining van micro-ondernemer (CANVAS).
– Mentoring van ondernemers en organisaties volgens de methode ‘Learning by Doing’ bij productie- en dienstverleningsactiviteiten volgens het waardeketenprincipe.
– Microfinanciering van kleinschalige ondernemers.

Kernwaarden

De kernwaarden van Stg. BFN als onderdeel van missie zijn:

• Klantgerichtheid: het bereiken van volledige klantgerichtheid door uitmuntende service is de sleutel tot succes.
• Integriteit: vormt de kern van al onze relaties met onze klanten / doelgroepen om vertrouwen op te bouwen in de diensten die we leveren.
• Respect van het individu: respect voor de vrijheid en autonomie van elke individu en doelgroep in al hun diversiteit. Wij zijn geen vertegenwoordiger maar een partner van onze doelgroep.
• Professionaliteit: beschikt over de vaardigheden en tools om een volledige klantenservice te bieden aan haar klanten / doelgroepen.
• Resultaat-georienteerd: onze focus ligt op het behalen van resultaten die de beste mogelijke waarde toevoegen voor al onze klanten / doelgroepen door de kracht van teamwerk te gebruiken om onze resultaten te verbeteren.